EVENT I KÖKSTRÄDGÅRDEN

ODLAREVENT

JORDKÄRLEK OCH ODLARDRÖMMAR

L ä t t s a m t  o c h  i n s p i r e r a n d e  b e r ä t t a r  M a l i n ,  g r u n d a r e  a v  C r e p e r i e t ,  h u r  h o n  s t a r t a r  u p p  o d l i n g s ä s o n g e n,  h u r  h o n  a r b e t a r  m e d  j o r d e n  o c h  g l ä d j e n  i  a t t  s e  d e t  v ä x a .  V å r s m o o t h i e  o c h  p l a n t a  i n g å r .

F ö r a n m ä l a n  2 0 0 kr

m a x  2 0  d e l t a g a r e

T i d 1 6 . 0 0 - 1 7 . 0 0 

info@jarvsocreperie.se

Skärmavbild 2023-04-06 kl. 12.20.52