VÅRT MEDVETNA HÅLLBARHETSARBETE

 • Noll matsvinn i köket.
 • Gästers matrester blir kompost genom bokashihinkar och grävs ner och blir energi i vår köksträdgård.
 • Laga mat med råvaror i säsong med fokus på varor från bygden och skogen.
 • Ta hand om så många vilda råvaror från skog och mark som vi kan. Minimum 8 enskilda varor som vi förädlar och serverar
 • Vi odlar egna råvaror i köksträdgården som gör att vi blir självförsörjande på minst 8 råvaror året om och trädgården ska också förse verksamheten med blommor och garnering från maj-september. 
 • Vi lägger in, fryser, fermenterar och torkar råvaror under sensommaren för restaurangeverksamheten på berget som är öppen dec-april. Råvaror från egen odling och skördar från andra lokala producenter och skogen förstås.
 • Inga trendkänsliga varor i vår inredningsbutik. Vi säsongsrear inte utan alla varor ska hålla över tid.
 • Vi ska i första hand titta på begagnad utrustning till kök och matsal, gärna lokalt. 
 • Vi sopsorterar förstås.
 • Vi har alltid gemensam säsongsuppstart då vi går igenom vår hållbarhetsvision, personalrutiner och arbetsmiljö.
 • Vi jobbar medvetet, på flera sätt med att synliggöra och prata om unga människors psykiska hälsa på arbetsplatsen och vi sponsar varje år en organistaion som jobbar med ämnet. VI har ett samarbete med Järvsö Gymnasium till vilken vi erbjuder praktiplats,
 • I vår verksamhet ska vi ha ett eget uttalat utbildningsuppdrag. Vi ska alltid på något sätt ge information som utbildar och skapar förståelse för det kretsloppet som vi jobbar efter. Det ska synliggöras i trädgården, butiken, sviten och restaurangen.
 • Vi arbetar hela tiden med att förlänga säsongerna för att därigenom trygga arbetsillfällen och skapa en hållbar arbetsplats för anställda.
 • Synliggöra vad vi menar med råvaror i säsong med ett årshjul.